۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
برنامه استراتژيك

 

به نام خدا

 

 

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني جهرم

 

 

 

 

برنامه استراتژيك حوزه معاونت پژوهشي و فناوري

 

 

 

 

دوره 5 ساله

 

 

سال 1394-1390

 

 

 

 

 

 

بازنگري : بهار 93

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

امروزه برنامه ريزي مبتني بر هدف هاي راهبردي و استراتژيك در تمام دنيا يك امر مرسوم قلمداد مي شود چرا كه اين تفكر باعث مي شود مسئولان جامعه با صرف وقت بتوانند در باره سازمان خود بيانديشند و ملاحظه نمايند كه موضع سازمان چيست و در كجا قرار دارند و در آينده در چه جايگاهي قرار خواهند گرفت، آنگاه در صدد تدوين و اجراي برنامه هاي جامع و جامعه نگر برميآيند تا در يك دوره زماني معقول از جايي كه قرار دارند به هدف والاي مورد نظر خود برسند. بر عكس با انجام فعاليت هاي درون سازماني نا منظم، پراكنده و بدون ساختار رسمي كه بطور مستمر و روزمره در محيط سازمان انجام مي شوند نمي توان بدرستي تعيين كرد كه در كجا هستيم و مقصود ما چيست؟ بنابراين شناخت كامل چارت سازماني و روابط بين آنها و روند و خط مشي هاي هريك از اجزا و پيروي از دستورالعملها و پيگيري مستمر امور، هدفمند شدن اعمال سيستم و اميد به دستيابي به قله هاي سعادت و افتخار را امكان پذير مي نمايد.

 

 

رسالت(Mission):

 

مديريت تحقيقات و اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي جهرم با تكيه بر ارزشهاي اسلامي، اخلاقي، و با پايبندي به قانون، عدالت محوري و با هدف خدمت به مردم و جلب مشاركت آنان، و بهره گيري از سرمايه هاي انساني و توانمندي هاي استاني در راستاي تحقق رسالت دانشگاه و به منظور توليد و نشر دانش مرتبط با سلامت، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب براي انجام تحقيقات كاربرديپايه و مشاركتي با كيفيت بالا در راستاي تامين نيازهاي واقعي جامعه از طريق بكارگيري منابع دولتي و خصوصي داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سياست هاي ملي و منطقه اي مي باشد و در راستاي تحقق اهداف پژوهشي دانشگاه حداكثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود.

 

 

چشم انداز(Vision):

 

مديريت تحقيقات و اطلاع رساني دانشگاه تلاش خواهد كرد تا با استفاده از ذات اقدس الهي، از طريق انجام پژوهش هاي كاربرديبنيادي و اجراي مستمر و دقيق ساير وظايف خوددر دانشگاه علوم پزشكي جهرم با استفاده از تكنولوژي هاي روز، موجبات گسترش علم و افزايش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سلامت و اقتصاد منطقه را فراهم آورد و تا سال 1395 در رديف رتبه هاي نخست دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ 3 كشور در محور پژوهش و براساس ملاك رتبه بندي رايج دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دست يابد.

 

 

 

ارزشها(Values):

 

1-    حفظ كرامت انساني

2-    رعايت قوانين و مقررات

3-    پايبندي به ارزشهاي اسلامي

4-    رعايت اخلاق در پژوهش هاي پزشكي

5-    توسعه پايدار

6-    رعايت عدالت اجتماعي در راستاي هدف دوم چشم انداز بيست ساله «توسعه دانايي محور»

7-    ارج نهادن به جايگاه والاي محقق و تحقيق

8-    هدفمندي در انجام تحقيق

9-    شايسته سالاري

   

 

اهداف:

1-توليد و انتقال دانش نوين در عرصه هاي علوم پايه، باليني و علوم بهداشتي زيستي

2-انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت مشكلات بهداشتي و سلامت جامعه

3-تدوين و آزمون راهكارهاي تداخلي و بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه

4-توليد دانش در زمينه پزشكي مولكولي وسلول بنيادي

5-همگرايي با انقلاب در سيستم هاي اطلاع رساني و فراهم نمودن زمينه جذب تكنولوژيهاي اطلاعاتي

6-تدوين پژوهشهاي مشترك بين دانشگاهي، منطقه و بين المللي

 

تحليل محيط داخلي:   

نقاط قوت (S) :

S1 وجود نگرش مثبت مديريتي (هيات رئيسه قوي و مثبت) با ارائه تسهيلات لازم براي انجام تحقيقات در دانشگاه

S2-روند مناسب علمي و دقيق تصويب طرحهاي تحقيقاتي در معاونت پژوهشي

S3 وجود بستر نسبتا مناسب براي مشاركت دانشجويان در انجام طرحهاي تحقيقاتي

S4- وجود كميته تحقيقات دانشجويي در دانشكده هاي پزشكي ، پرستاري و پيراپزشكي

S5- توانمندي در برگزاري كارگاههاي تخصصي پژوهش (روش تحقيق،‌اخلاق در پژوهش، نياز سنجي، كامپيوتر، spss ،‌مقاله نويسي،‌search و ...)

S6- وجود شرايط انجام تحقيقات تجربي با توجه به وجود animalhouse ، آزمايشگاه تحقيقات

S7- ارائه تسهيلات جهت شركت اعضاي هيأت علمي و كادر آموزشي در كنگره هاي داخلي و خارجي

S8-وجود شوراهاي تخصصي  پژوهشي فعال و مستقل در دانشگاه

S9-وجود نيروهاي متخصص جهت ارزيابي طرحهاي تحقيقاتي

S10- وجود دو مجله عمومي و تخصصي علمي- پژوهشي در دانشگاه و امكان ارتقاء كيفي نمايه ملي و بين المللي

S11-وجود اعتبارات تخصيص يافته به بخش پژوهش

S12-وجود سامانه پژوهشي

S13- وجود شرايط مناسب جهت تشكيل گروههاي دانشجويي علاقمند به پژوهش

S14- وجود منابع علمي و اطلاعاتي (كتابخانه ديجيتال) جهت اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

S15- امكان انجام طرحهاي تحقيقاتي كاربردي با توجه به وجود مراكز تحقيقاتي مصوب

S16- توانايي برگزاري همايش هاي علمي در دانشگاه

S17- وجود اعتبارات 3%-1 بودجه دانشگاه مصوب هيات امنا

S18- استقلال معاونت پژوهشي

S19- راه اندازي واحدهاي توسعه تحقيقات باليني در بيمارستانها

S20- امكان پايش و ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي در سطح دانشگاه

S21- حمايت مناسب از پژوهشگران با تشويق مالي مناسب

S22- وجود كارشناسان پژوهشي مجرب

S23- وجود شرايط مناسب جهت تشكيل كميته مقاله نويسي

S24- امكان كسب درآمد مالي با انجام آزمايشهاي باليني در آزمايشگاه تحقيقات

S25- امكان كسب درآمد مالي از امكانات پژوهشي و آزمايشگاه حيوانات و مراكز تحقيقاتي

S26- مشاركت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (EDC) در امر پژوهش در آموزش

S27- انگيزه مناسب پژوهشي در كادر علمي و دانشجويان و كاركنان دانشگاه

S28- وجود برنامه استراتژيك

S29- وجود اولويت هاي پژوهشي

S30- وجود مراكز تحقيقاتي زئونوز و مولفه هاي اجتماعي سلامت

 

نقاط ضعف (W)

W1- عدم استفاده از نتايج طرحهاي تحقيقاتي كاربردي

W2-ضعف در جذب اعتبار لازم از منابع خارج از دانشگاه

W3-ناكافي بودن پژوهش هاي انجام شده براساس اولويت هاي منطقه (نياز سنجي)

W4-مسئوليتهاي متعدد مديران پژوهشي

W5-فقدان فضاي فيزيكي مناسب و مستقل جهت برگزاري سمينار هاي منطقه اي يا كشوري در دانشگاه

W6-كمبود تجهيزات تحقيقاتي در مراكز تحقيقاتي

W7-عدم وجود امكانات و نيروي انساني مستقل جهت فعاليت واحدهاي توسعه تحقيقات باليني در بيمارستانها

W8- ضعف در استفاده از فرصت هاي مطالعاتي

W9-فراهم نبودن شرايط مناسب جذب اعضاي هيات علمي پژوهشي

W10-كمبود هيأت علمي توانمند و علاقمند در امر پژوهش

W11- عدم برنامه ريزي براي مصرف اعتبارات پژوهشي

W12- ضعف در جذب نيروهاي هيات علمي با رزومه مناسب پژوهشي

W13- نبود بخشهاي تخصصي و فوق تخصصي باليني جهت پژوهش در برخي رشته ها

W14- عدم تلاش در جهت برخورداري از امكانات نهادهاي سياسي و مذهبي شهر و استان

W15- عدم پوشش مناسب اينترنتي براي اعضاي هيات علمي

W16- كمبود فرهنگ كارگروهي در دانشگاه

W17- فقدان دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و رزيدنتي در دانشگاه

W18- فقدان كميته علم سنجي فعال

W19- عدم وجود برنامه ميان مدت و بلند مدت جهت تشويق دانشجويان به امر پژوهش

W20- عدم وجود كميته مقاله نويسي

W21- نمايه ضعيف مجله علمي-پژوهشي

W22- عدم آشنايي كتابداران با فرايند هاي جديد معاونت تحقيقات و فناوري در منابع كتابخانه اي

W23- عدم همكاري بين معاونت ها جهت استفاده از امكانات آزمايشگاه تحقيقات

W24- عدم تخصيص بودجه مشخص براي كتابخانه

W25- ناكافي بودن همكاريهاي بين بخشي در امر پژوهش

 

محيط خارجي

فرصت ها (O):

O1- وجود متولي قوي در معاونت پژوهشي وزارت متبوع

O2-امكان انجام طرحهاي مشترك با دانشگاههاي داخلي و خارجي ديگر (بخصوص دانشگاههاي همجوار)

O3-موقعيت ممتاز دانشگاه از ديدگاه ساير موسسات و دانشگاهها

O4-امكان استفاده از نتايج طرحهاي تحقيقاتي ديگر مراكز علمي كشور و جهان

O5-امكان مشاركت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي كشوري ومنطقه اي

O6-امكان مشاركت  در برگزاري كنگره ها و همايش هاي كشوري

O7-زمينه مناسب جهت استفاده از فناوري اطلاعات

O8-ديدگاه وزارت متبوع در مديريت استراتژيك و عملياتي معاونت پژوهشي

O9-موقعيت استراتژيك منطقه در خصوص بيماريهاي خاص جهت انجام پژوهش (وجود بيماريهاي خاص و بومي-تالاسمي-كالاآزار-سالك)

O10-علاقمندي اعضاء هيأت علمي ساير دانشگاهها براي  انجام پژوهش هاي مشترك با دانشگاه علوم پزشكي جهرم

O11- امكان جذب اعتبارات از دفتر معاونت تحقيقات و فناوري رياست جمهوري

O12- همكاري اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهها جهت بررسي و كارشناسي طرح هاي تحقيقاتي

 

 

تهديد ها (T):

T 1- پايين بودن سرانه بودجه پژوهشي در كشور

T 2-عدم تناسب بودجه هاي تخصيصي به دانشگاه با برنامه هاي مورد نياز پژوهشي

T 3- قوانين و آيين نامه هاي دست و پاگير مرتبط با فرصتهاي مطالعاتي

T 4-توجه ناكافي ديگر سازمانها به پژوهشهاي مبتني بر نياز جامعه

T 5- كمبود مراكز تحقيق و توسعه  (Research and Development) قوي و موثر در مراكز دانشگاهي

T 6- به كارگيري ناكافي دستاوردهاي پژوهش در امر آموزش ، نظام سلامت و صنعت

T 7- مشاركت ناكافي بخش هاي برون دانشگاهي در امر پژوهش مانند (دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسلامي ...)

T 8- كمبود جاذبه ها و امكانات شهري مناسب جهت جذب اعضاي هيأت علمي توانمند در امر پژوهش

T 9- محدوديت هاي قانوني و استخدامي در جذب نيروهاي جوان و علاقمند در امر پژوهش

T 10- جذب اعضاي هيأت علمي فعال پژوهشي توسط دانشگاههاي بزرگ

T 11- بالا بودن نرخ تورم در خصوص فراهم آوري بستر مناسب جهت پژوهش (خريد لوازم و تجهيزات آزمايشگاه)

T 12- توان كم تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي در كشور

T 13- در اولويت نبودن امر پژوهش در برخي از موارد در عملكرد سياستگزاران

 

استراتژي هاي so :

(موضوعات راهبردي مبتني بر استفاده از نقاط قوت (S) و فرصت ها (O) در جهت ارتقاي موقعيت و توسعه دانشگاه )

1-                بستر سازي جهت انجام طرحهاي مشترك با دانشگاههاي ديگر به خصوص دانشگاههاي همجوار با استفاده از هيات علمي توانمند و علاقه مند در امر پژوهش s1-s3–s8-s9-o2- o5 –o9-o10

2-                تلاش براي ايجاد انگيزه و زمينه مناسب براي انجام پژوهش در اعضاي هيات علمي و دانشجويان و كاركنان دانشگاه با وجود نگرش مثبت مديريتي s1-s5-s6-s11-s14-s21-s26-o9-o6

3-                فراهم نمودن شرايط مناسب جهت تسريع در تصويب طرح هاي تحقيقاتي s2- s8-s9-s22-o12

4-                تعيين خط مشي جهت تشويق پژوهشگران و دانشجويان به ارائه مقالات انگليسي و فارسي و شركت در كنگره هاي داخلي و خارجي s5-s7-s10-s11-s21-s23-o6

5-                تلاش براي جذب منابع مالي با توجه به وجود امكانات تخصصي پژوهشي و animal house در دانشگاه s6-s11-s17-s18-s24-s25-o2-o3-o5-o6-o11-o10

6-                تعيين خط مشي جهت افزايش تعداد مقالات علمي پژوهشي معتبر s5-s10-s14-s17-s23-o2-o4-o5-o10

7-                تلاش براي افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي كشوري و منطقه اي s1-s2-s3-s5-s8-s9-s11-s15-s21-s22-s24-o2- o5-o7-o9-o10-o11

8-                ساماندهي و مديريت اعتبارات تخصيص يافته بخش پژوهش s1-s11-s17-s20-s24-s25-o2-o6-o8-o11

9-                تلاش جهت افزايش رتبه وبومتريك دانشگاه s12-o7

 

 

 

استراتژي هاي ST :

موضوعات راهبردي مبتني بر استفاده از نقاط قوت ((s در جهت كنترل تهديدها (T) ويا تبديل آنها به فرصت ها مي باشد .

1-                به كار گيري دستاوردهاي پژوهش در امر آموزش، نظام سلامت و صنعتs10-s15-T6

2-                افزايش سرانه بودجه پژوهشي دانشگاه  s1-s6-s11-s17-s24-s25-s28-T1-T2

3-                ايجاد تسهيلات جهت استفاده از فرصت هاي مطالعاتي  s1-s7-T3

4-                جلب مشاركت سازمانها به توانائي هاي پژوهشي دانشگاه جهت انجام پژوهشهاي مبتني بر نيازهاي جامعه s6-s8-s9-s10-s24-s30-T4

5-                تلاش در جهت تاسيس مراكز تحقيق و توسعه s15-T5

6-                تلاش براي همكاري هاي بين بخشي و مشترك s6-s8-s10-s11-s14-s15-s19-s21-s24-T7

7-                جذب اعضاي هيات علمي توانمند و علاقمند به امر پژوهش s1-s7-s10-s15-T8-T9-T10

8-                فراهم آوردن بستر مناسب جهت پژوهش عليرغم بالا بودن نرخ تورم s1-s17-T11

9-                بالا بردن توان تكنولوژي و اطلاعاتي s1-s14-s17-T12

10-           تلاش جهت در اولويت قراردادن امر پژوهش در عملكرد كلان s1-s17-T13

 

 استراتژيهاي :WT

موضوعات راهبردي مبتني بر رفع نقاط ضعف (W) توانمند سازي سازماني جهت كنترل تهديدها (T) ويا تبديل آنها به فرصت ها

1-                افزايش سرانه بودجه پژوهشي دانشگاه با استفاده از حداكثر امكانات و منابع مالي موجود W2-W13-W14-T1-T2

2-                فراهم سازي بستر مناسب جهت مشاركت اعضاي هيات علمي در فرصتهاي مطالعاتي W8-W14-T3

3-                اولويت بخشي به پژوهشهاي مبتني بر نيازهاي جامعه با همكاري و مشاركت جمعي W3-W16-W17-T4

4-                تلاش در جهت راه اندازي مراكز تحقيق و توسعه W6-W7-W15-W16-W20-W28-T5

5-                به كارگيري دستاوردهاي پژوهشي در امر آموزش، نظام سلامت و صنعت W19-W20-W28-T6

6-                تلاش جهت مشاركت بخش هاي برون دانشگاهي W3-W5-W6-W7-W12-W14-W15-W17-W20-W28-W29-W25-T7

7-                تلاش جهت جذب نيروهاي علاقمند به پژوهش W2-W6-W7-W10-W11-W15-W16-W18-W20-T8-T9-T10

8-                فراهم سازي بستر مناسب پژوهش عليرغم تورم W2-W6-W7-W13-W14-W27-T11

9-                تلاش جهت افزايش تكنولوژي ارتباطي W17-T12

10-           در اولويت قرار دادن پژوهش در عملكرد كلان دانشگاه W3-W17-T13

استراتژي هاي WO:

موضوعات راهبردي مبتني بر استفاده از فرصت ها (O) در جهت توانمند سازي سازماني و رفع نقاط ضعف (    (Wمي باشد.

1-                تلاش جهت استفاده از نتايج طرح هاي تحقيقاتي كاربردي با مشاركت در طرح هاي مشترك W1-O3-O5

2-                تلاش براي جذب  اعتبارات از منابع خارج از دانشگاه با انجام پژوهش هاي مشترك W2-O5-O10-O11

3-                تلاش در جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي با اولويتهاي منطقه W3 –O5-O9

4-                تلاش جهت برگزاري كنگره ها و همايشهاي كشوري مشترك با دانشگاههاي سطح شهر W5-O6

5-                فراهم سازي بستر مناسب جهت جذب اعتبارات در راستاي تجهيز مراكز تحقيقاتي W6-O2 –O5-O11

6-                برنامه ريزي جهت فعال نمودن واحد هاي توسعه تحقيقات باليني در بيمارستانها W7-O8

7-                تلاش جهت استفاده از فرصتهاي مطالعاتي W8-O1-O2

8-                برنامه ريزي جهت جذب هيات علمي توانمند و علاقمند به امر پژوهش W10-W15-O8

9-                برنامه ريزي جهت استفاده از امكانات نهادهاي سياسي و مذهبي شهر و استان W14-O1- O8

10-           فراهم سازي بستر مناسب جهت افزايش فرهنگ كار گروهي W16-O2-O5-O10

11-           تلاش جهت ايجاد دوره هاي تحصيلات تكميلي W17-O3

12-           ايجاد كميته علم سنجي فعال W18-O7-O8

13-           برنامه ريزي جهت تشويق دانشجويان به امر پژوهش با برگزاري كنگره ها و انجام طرح هاي مشترك W19-O2-O5-O6

14-           تلاش در جهت استفاده از اعضاي هيات علمي توانا و علاقمند براي تشكيل كميته مقاله نويسي W20-O2-O5-O8-O10

15-            تلاش جهت ارتقاي سطح ايندكس مجله علمي پژوهشي W21-O1-O7-O8

16-           فراهم سازي بستر مناسب جهت آشنايي كتابداران با فرايند هاي جديد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت تابعه W22-O1-O8

17-           تلاش جهت ايجادهمكاري بين معاونتها در جهت استفاده از امكانات آزمايشگاه تحقيقات W23-O2-O8-O10

18-           برنامه ريزي براي مصرف اعتبارات پژوهشي W24-O2-w11

 

 

 

اهداف كلان (Goal) معاونت پژوهشي و فناوري:

 

 G1.حفظ و ارتقاء ساختار مديريت تحقيقات دانشگاه

 G2. توسعه كمي و كيفي تحقيقات

 G3. جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي

G4. توسعه مديريت دانش (توليد،پردازش، انتقال)

G5. ساماندهي نظام جمع آوري و ثبت داده هاي پژوهشي دانشگاه

 G6. ارتقاءسطح توانمندي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه

   G7. ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي كارشناسا ن (غير هيات علمي)دانشگاه                             

G8. ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي دانشجويان

.G9 تقويت كاربري فناوري اطلاعات در حوزه تحقيقات

 

 

 

اهداف كلان (Goal) و اهداف جزيي (Objectives) معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه دانشگاه :

 

G1 .حفظ و ارتقاء ساختار معاونت پژوهشي دانشگاه

G1O1.   اصلاح ساختار فضاي فيزيكي و تجهيزات معاونت پژوهشي به منظور بهبود وضعيت پژوهشي

 G1O2. اصلاح ساختار نيروي انساني معاونت پژوهشي

 

G2. توسعه كمي و كيفي تحقيقات:

G2O1. انتشار مقالات علمي در نمايه هاي بين المللي ISI و PubMed با روند صعودي و حداقل 114 مقاله تا پايان سال 1394

G2O2. جذب حداقل 55 نفر پژوهشگر و پشتيبان پژوهش مطابق با شرايط مندرج در نقشه جامع علمي سلامت، در هر سال فراخوان جذب هيات علمي به تعداد 15 نفر اعلام گردد تا پايان برنامه پنج ساله (1394)

G2O3. پيگيري تاسيس حداقل 3 مركزتحقيقات و 1 پژوهشكده تا پايان برنامه پنج ساله  (1394)

G2O4. تلاش در جهت دستيابي به سهم بازار  داخلي محصولات حوزه سلامت تا حد امكان و سرمايه گذاري مناسب براي حمايت از نهادهاي غير دولتي فعال در حوزه سلامت و حداقل 1 محصول از بازار داخل تا پايان سال 1394

G2O5. ارتقاء ثبت تعداد پتنت هادر حوزه سلامت به 1 مورد در سال تا پايان سال 1394

  G2O6 .دستيابي به طرح هاي مشترك بين مراكز دانشگاهي و صنعت به ميزان سالانه حداقل 5 %كل طرح ها ي مصوب

G2O7 .  تفويض اختيار به شوراي پژوهشي دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي

G2O8 . افزايش 20% طرح هاي تحقيقاتي در دانشگاه بطور سالانه

G2O9 . افزايش طرح هاي تحقيقاتي و مقالات چاپ شده در يك زمينه خاص به ميزان هر ساله 20 درصد تا پايان برنامه به منظور مشخص شدن خط مشي تحقيقات

G2O10. هدايت كليه اعضاي هيات علمي در جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي و مقالات چاپ شده در زمينه تخصصي خود

G2O11 . تقويت همه جانبه مشاركت گروهي در پژوهشهاي منطقه اي در طول برنامه پنج ساله

 G2O12 .تصويب 95 درصد از طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه براساس اولويتهاي پژوهشي دانشگاه

G2O13 . تصويب 100 درصد طرحهاي مصوب از طريق شوراي پژوهشي اقماري داراي تفويض اختيار

G2O14 .تصويب 100 درصد طرحهاي پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه پس از تصويب نهايي در كميته ي اخلاق در پژوهشهاي پزشكي

G2O15 . ارتقائ واحدهاي توسعه تحقيقات باليني

 G2O16. ارتقاء همه جانبه سطوح اولويتهاي پژوهشي در دانشگاه

G2O17. تصويب حداقل5% طرحهاي تحقيقاتي يا پايان نامه مشترك با سازمانها و نهاد هاي  خارج دانشگاهي مانند آموزش و پرورش و ... و افزايش آن در سالهاي آتي تا پايان برنامه 5 ساله

 

G2O18. تصويب 100 درصد پايان نامه هاي دانشجويان دوره پزشكي به صورت طرح تحقيقاتي

G2O19. تشويق اعضاء هيئت علمي در ارائه مقاله ، طرح تحقيقاتي ،تاليف و ترجمه كتاب

G2O20. برگزاري حداقل1 تور آموزشي پژوهشي در سال براي اعضاء هيئت علمي فعال پژوهشي و بازديد سالانه از مراكز بزرگ تحقيقاتي كشور (پژوهشكده رويان، غدد و... )

G2O21. تشكيل جلسات منظم هفتگي در محيط هاي درماني در سطح گروههاي آموزشي پايه و باليني براي رفع مشكلات پژوهشي

G2O22. گسترش 100 درصد پژوهشهاي كاربردي مرتبط با ارتقاء سلامت 

G2O23. كسب مجوز يك مجله علمي- پژوهشي انگليسي براي دانشگاه

G2O24.ارتقاء سطح ايندكس مجله دانشگاه علوم پزشكي جهرم

G2O25. ارتقاء سطح آزمايشگاه تحقيقات

G2O26. ارتقاء سطح كمي و كيفي دستگاههاي مورد نياز پژوهش

 

 

G3. جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي:

G3O1. شناسايي حداقل 5 پتانسيل موجود در منطقه يا شهرستان در راستاي نيازهاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاه بطورسالانه در طول برنامه

G3O2. جلب مشاركت اساتيد دانشگاههاي ديگر براي انجام تحقيق به ميزان 5 درصد در سال در طول برنامه

G3O3.ارتقاء تعداد تفاهم نامه هاي همكاري پژوهشي با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها ي همجوار 

G3O4.مشاركت دادن حاميان مالي (sponsor) در پژوهشهاي داراي محصول اقتصادي

G3O5. ارتقاء سطح فرهنگ كار گروهي در بين گروه هاي باليني، علوم پايه و پيرا پزشكي

G3O6. ارتقاء سطح مشاركت هاي پژوهشي ساير معاونت ها

G3O7. ارتقاء سطح مشاركتهاي مالي ساير معاونت ها

G3O8. شناسايي زمينه همكاري جهت جذب منابع مالي پروژه هاي تحقيقاتي از بنياد ملي نخبگان ، معاونت تحقيقات و فناوري رياست جمهوري و صندوق توسعه فناوري سلامت

G3O9. جلب مشاركتهاي مادي و معنوي از طريق مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان

G3O10. استفاده از پتانسيل مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاه تحقيقات جهت جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي

G3O11. جذب منابع مالي از خيرين سلامت

 

G4. توسعه مديريت دانش (توليد،پردازش، انتقال) :

G4O1. برگزاري حداقل يك همايش و يا كنگره كشوري درهرسال طي برنامه

G4O2. ارتقاء سطح ارتباط الكترونيك بين كتابخانه مركزي دانشگاه با دانشكده ها و سايـر كتابخانه         هاي واحدهاي تابعه   

G4O3. ارتقاء سطح دستيابي به انواع منابع الكترونيك

G4O4. جلب نظر اعضاي هيات علمي براي نگارش كتاب تاليفي يا درسي

G4O5. تدوين خبرنامه عملكرد پژوهشي به صورت سه ماهه

 G4O6.راه اندازي و ارتقاء بخش علم سنجي

G4O7.ارتقاء امتياز وبومتريكس دانشگاه

G4O8. افزايش كمي و كيفي مقالات با آدرس دانشگاه

G4O9. راه اندازي مركز رشد

G4O10. تبديل نتايج طرح هاي تحقيقاتي به اختراع

G4O11. راه اندازي شركت هاي دانش بنيان

G4O12. ايجادتسهيلات جهت شركت اعضاي هيات علمي در كنگره هاي خارجي

 

G5. ساماندهي نظام جمع آوري و ثبت داده هاي پژوهشي دانشگاه:

G5O1. ارتقاء كيفيت و كميت گزارشهاي آماري مرتبط با پژوهش

G5O2. ارتقاء ارتباط و همكاري با ساير دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماري پژوهشي  

 

G6. ارتقاءسطح توانمندي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه:

 G6O1. برگزاري حداقل 5 كارگاه توانمند سازي در زمينه روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته، جستجوي عنوان ، پروپوزال نويسي ، آشنايي با پايگاه داده هاي پژوهشي در هر سال در طول برنامه

  G6O2. برگزاري حداقل 1 كارگاه پژوهشي در زمينه مقاله نويسي در هر سال از برنامه

    G6O3. بكارگيري حداقل 30 درصد از اساتيد دانشگاه در امر تدريس كارگاهها

 G6O4. شركت دادن حداقل  90 درصد اعضاي هيات علمي در كارگاههاي توانمندي

G6O5 . افزايش توانمندي پژوهشي اعضاء هيئت علمي به ميزان ارائه حداقل 2  مقاله در سال در طول برنامه

G6O6 . افزايش توانمندي پژوهشي اعضاء هيئت علمي در ارائه پروپوزال حداقل 2  مورد در سال در طول برنامه

 

 

G7.ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي كارشناسا ن (غير هيات علمي)دانشگاه:

G7O1. افزايش توانمندي پژوهشي كارشناسان در ارائه پروپوزال حداقل1 مورد در سال در طول برنامه

 G7O2 . افزايش توانمندي پژوهشي كارشناسان جهت ارائه حداقل 1 مقاله در سال در طول برنامه

G7O3 .برگزاري حداقل 2 كارگاه توانمند سازي در زمينه روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته در هر سال از برنامه

   

G8. ارتقاء سطح توانمندي پژوهشي دانشجويان پزشكي

G8O1. برگزاري حداقل8  كارگاه توانمند سازي در زمينه روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته، جستجوي عنوان ، پروپوزال نويسي ، آشنايي با پايگاه داده هاي پژوهشي براي دانشجويان در هر سال در طول برنامه

G8O2. برگزاري تورهاي دانشجويي حداقل 2 مورد در سال دراستان وخارج از استان 

G8O3. تصويب صد در صد طرحهاي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي

G8O4. چاپ حداقل 10% از طرح هاي مصوب به صورت مقاله توسط دانشجويان كميته تحقيقات دانشجويي در سال در طي برنامه

G8O5 . افزايش توانمندي دانشجويان در ارائه پروپوزال حداقل 2 مورد در سال در طول برنامه

 

 

 G9. تقويت كاربري فناوري اطلاعات در حوزه تحقيقات

G9O1 . گسترش شبكه LAN در سطح واحدهاي تابعه به ميز ان حداقل  10 درصد وضع موجود هر سال در طي برنامه 

G9O2 .  آموزش استفاده از  برنامه نرم افزاري طرح تحقيقاتي تحت وب

G9O3 . افزايش پهناي باند فيبر نوري به ميزان حداقل يك مگابايت در هر سال در طول برنامه

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/01
تعداد بازدید:
3651
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal