۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
بررسي نسخ و اقلام دارويي (RUD)
 
اهداف كاربردي كميته تجويز و مصرف منطقي دارو :
- ارتقاي سطح كيفي خدمات پزشكي و جلوگيري از تجويز و مصرف غيرمنطقي و بي رويه دارو
- كمك به برنامه ريزيهاي بهداشتي، درماني و دارويي
- استفاده از اطلاعات حاصل از بررسي نسخ در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
- كاهش منطقي و پيشگيري از هزينه هاي غير ضروري
- ارائه الگوي صحيح تجويز و مصرف منطقي دارو و خدمات پزشكي
- ارتقاي فرهنگ عامه در جهت افزايش آگاهيهاي بهداشتي، درماني و دارويي 
شرح وظايف كميته تجويز و مصرف منطقي دارو:
1- بررسي چگونگي مصرف دارو و خدمات پزشكي در منطقه تحت پوشش
2- تدوين الگوها و دستورالعملهاي تجويز و مصرف منطقي دارو و خدمات پزشكي در منطقه تحت پوشش با هماهنگي كميته كشوري
3- اجراي برنامه هاي آموزشي نظير كارگاههاي مناسب در جهت ارتقاي دانش پزشكي و رفع ايرادات تجويز و مصرف غير منطقي دارو و خدمات پزشكي
4- تشكيل كميته هاي كارشناسي و تخصصي
5- تعيين چگونگي هزينه اعتبارات كميته
6- اتخاذ تصميمات لازم بر اساس مفاد دستورالعمل تشكيل كميته هاي تجويز و مصرف منطقي دارو در مورد پزشكان و داروخانه ها و ساير مراكز بهداشتي، درماني با استفاده از نتايج حاصل از بررسي نسخ
كميته تجويز و مصرف منطقي دارو ، با نام اوليه كميته بررسي نسخ ، در سال 1386 به دستور وزير بهداشت و با هدف بهبود كيفيت تجويز و مصرف دارو تشكيل شد، اين كميته در اين مدت اقدام به فعاليت هاي زيادي با هدف ارتقاء كيفيت نسخه نويسي پزشكان و مصرف دارو توسط مردم كرده است .
 
 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
3313
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal