۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
مواد غذايي و آشاميدني

آزمايشاتي كه در بخش شيمي مواد غذايي و آشاميدني برحسب نوع فرآورده انجام مي شود به شرح زير مي باشد:

v    گوشت وفرآورده هاي آن

اندازه گيري خاكستر  اندازه گيري رطوبت  تعيين درصد چربي  تعيين درصد نشاسته  تعيين درصد پروتئين  اندازه گيري نيتريت-اندازه گيري هيدروكسي پرولين

v    شير وفرآورده هاي آن

تعيين درصد چربي- تعيين ماده خشك  اندازه گيري PH  تعيين درصد پروتئين  بررسي وجود نگهدارنده  تعيين اسيديته  دانسيته- نقطه انجماد- انديس يدي  پراكسيد  نمك- اندازه  گيري قند- تعيين نوع چربي

v    غلات وفرآورده هاي آن

تعيين ميزان رطوبت  خاكستر كل-خاكستر نامحلول در اسيد- گلوتن- تعيين ميزان چربي- اندازه گيري ميزان پراكسيد واسيديته  روغن استخراجي  تعيين درصد نمك  بررسي وجود رنگ مصنوعي- اندازه گيري قند  PH  انديس يدي

v    روغن ها وچربي هاي خوراكي

تعيين ميزان اسيديته  پراكسيد  انديس يدي- تعيين زمان اكسيداسيون روغن ها به روش رنسيمت

v    صنايع كنسروي با  4/6>pH

تعيين درصد روغن- نمك  وزن آبكش-PH

v    صنايع كنسروي با 4/6<pH

تعيين ميزان اسيديته  تعيين درصد نمك  PH  - مواد جامد محلول در آب(بريكس)- خاكستر غير محلول در اسيد- وجود نگهدارنده- وجود رنگهاي مصنوعي

v    شوريجات  ترشي جات

تعيين وزن آبكش  اسيديته  PH  بريكس  نمك  وجود نگه دارنده 

v    انواع نوشيدني ها وآب ميوه ها

تعيين ميزان قند- اسيديته  بريكس- وجود نگهدارنده  وجود رنگ مصنوعي  انديس فرمالين- PH  خاكستر- ميزان SO2 باقيمانده خشك  قليائيت خاكستر

v   عسل

قند قبل از هيدروليز و قند بعد از هيدروليز- درصد ساكارز- نسبت فروكتوز به گلوكز- تشخيص وجود هيدروكسي متيل فورفورال ( HMF )

v     انواع سس ها

تعيين درصد نمك  تعيين ميزان قند  بريكس  وجود نگهدارنده  وجود رنگ مصنوعي- PH اسيديته و پراكسيد

v    ادويه ها

تعيين درصد خاكستر كل  اندازه گيري ميزان خاكستر نامحلول در اسيد  تعيين وجود رنگ مصنوعي

v    نمك طعام

اندازه گيري درصد كلريد سديم- اندازه گيري درصد مواد نامحلول در آب- اندازه گيري ميزان يد- تعيين درصد مقدار يون سولفات

 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/04
تعداد بازدید:
3990
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal