۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
مديريت اداره نظارت

مديريت نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي از سال 1376 فعاليت خود را به صورت مستقل آغاز كرده است.

هدف كلي اين مجموعه ايجاد نظام نظارتي مستمر جهت ارتقاء ايمني مواد غذايي آرايشي و بهداشتي است كه وظايف آن به شرح زير است:

 

¨ اجراي بخشنامه هادستورالعمل هاي معاونت غذا و دارو طبق ضوابط

¨ مشاركت در امور پژوهشي و حوزه هاي مرتبط

¨ هماهنگي و تعاملات در سطح دستگاههاي استان و وزارت در جهت نيل به اهداف سازماني

¨ صدور مجوزهاي بهداشتي شامل پروانه بهره برداري، مسئول فني، ساخت جهت كليه موسسات مشمول قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي

¨ پاسخگويي به سوالات و رسيدگي به شكايات مربوط به مواد غذايي، تغذيه ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

¨ نظارت بر واحدها و موسسات مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

¨ ارتقاء سطح دانش و آگاهي مسئولين فنيواحدها و موسسات مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

¨ ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي در زمينه مصرف مواد خوراكي آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

      

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
3118
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal