۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
طرح هاي تحقيقاتي
عنوان طرح هاي تحقيقاتي انجام شده و در حال انجام در آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ،آشاميدني،آرايشي و بهداشتي جهرم
 

رديف

 

عنوان طرح هاي تحقيقاتي

سال

وضعيت

1

بررسي ميزان آلودگي خرماي شاهاني به فلزات سنگين سرب و كادميوم در مناطق مختلف شهرستان جهرم توسط دستگاه جذب اتمي

1391

انجام شده

2

بررسي تركيبات غذايي موجود در سه واريته مختلف خرما در شهرستان جهرم

1391

انجام شده

3

بررسي ظرفيت آنتي اكسيداني سه واريته خرماي شهرستان جهرم

1391

انجام شده

4

طبقه بندي فيلوژني باكتري اشرشياكلي جدا شده از مواد غذايي و نمونه هاي محيطي و نمونه هاي كلينيكي

1392

انجام شده

5

بررسي خواص بيولوژيكي و پتانسيل هاي دارويي تعدادي از نانو كمپلكس هاي كئوردينانسيوني باز شيف فلز كادميوم و ليگاند باز شيف آلي مربوطه

1393

انجام شده

6

بررسي ارتباط فيلوژنتيكي و مقاومت آنتي بيو تيكي سويه هاي

 اشريشيا كلي جدا شده از مواد غذايي( سبزيجات سالادي) در شهرستان جهرم

1393

انجام شده

7

جداسازي و شناسايي باكتر هاي تجزيه كننده آنيلين از فاضلاب هاي شهري و بيمارستان پيمانيه جهرم و بررسي ميزان آنيلين توسط اين باكتر ي ها توسط دستگاه HPLC

1392

انجام شده

8

بررسي تركيبات غذايي موجود در نمونه ها ي عسل جمع آوري شده از سطح عرضه در شهرستان جهرم

1393

انجام شده

9

بررسي ميزان يد و درصد خلوص نمك هاي توزيع شده در شهرستان جهرم

1393

انجام شده

10

شناسايي مولكولي ژن هاي ادهسين مرتبط با تشكيل بيوفيلم در جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس

1396

در حال انجام

11

اندازه گيري مواد نگهدارنده(سوربات پتاسيم و بنزوات سديم )در انواع مواد غذايي توسط دستگاه HPLC

1396

در حال انجام


 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/05
تعداد بازدید:
1988
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal