۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
تاريخچه

 

q     همزمان با شروع فعاليت واحدهاي توليدي فرآورده هاي گياهي، گروه كارشناسي فراورده هاي گياهي از سال 1360  در معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بصورت رسمي نظارت بر فراورده هاي گياهي را آغاز نمود.

q      در سال 1376 ، اداره داروهاي گياهي در چارت سازماني معاونت غذا و دارو به عنوان يكي از ادارات تابعه اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به رسميت شناخته شد

q     با افزايش تنوع فرآورده‌هاي طبيعي، براي تمركز بيشتر بر روي اين فرآورده‌ها در دي‌ماه 1385، اداره داروهاي گياهي به اداره داروهاي طبيعي تغيير نام يافت.

q     با عنايت به بند(Ú) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و ابلاغ سند توسعه طب سنتي ايراني – اسلامي و توسعه روزافزون اين فراورده ها در خرداد ماه 1392 اداره كل نظارت و ارزيابي داروهاي طبيعي و سنتي تشكيل و در مهرماه همان سال با ادغام فراورده هاي مكمل ”اداره كل فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل“ تشكيل گرديد.

 

موارد مستند قانوني

* در راستاي اجراي بند ﻫ ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ايجاد و حفظ يكپارچگي در تأمين، توسعه و تخصيص عادلانه منابع عمومي سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است زمينه لازم براي توسعه طب سنتي و استفاده از داروها و فرآوردههاي طبيعي و گياهي را فراهم نمايد.

* بر اساس ماده 16 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1364، وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احيا داروهاي گياهي و استفاده گسترده از آن را به مرحله اجرا درآورد.

* براساس بند 18 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1367، انجام پژوهش در زمينه طب سنتي و بررسي و تحقيق در زمينه خواص دارويي گياهان و امكانات تهيه و استفاده از داروهاي گياهي و آموزش صحيح در زمينه هاي فوق و ايجاد مراكز مناسب براي طب سنتي جز وظايف وزارت متبوع درنظر گرفته شده است.
       * تبصره 3 ماده 13 از فصل چهارم قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 و اصلاحيه سالهاي 1367 و 1374، داروهاي گياهي به فراورده هايي اطلاق مي شودكه در تهيه و تركيب آنها كلا يا اكثرا از اجزا و يا عصاره هاي گياهي استفاده شده باشد. تشخيص داروي گياهي، تاييد اثر درماني و تعيين يا تاييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
       * به استناد قسمت الف بند 5-1 فصل پنجم نقشه جامع علمي كشور، در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس پيشنهاد مورخ 10/2/1392 شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور "سند ملي گياهان دارويي و طب سنتي " به تصويب رسيده است.

 

ادارات تابعه اداره كل نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل

  1. اداره فرآورده هاي طبيعي
  2. اداره داروهاي سنتي
  3. اداره فرآورده هاي مكمل تغذيه اي
  4. اداره فرآورده هاي شيرخشك و غذاهاي ويژه
  5. اداره برنامه ريزي

تعاريف

وظيفه اصلي نظارت بر كيفيت، ايمني و اثربخشي اين فراورده ها از طريق بررسي پرونده هاي ساخت فراورده هاي  توليد داخل و وارداتي و صدورمجوز يا پروانه ساخت و ورود، نظارت بر توليد داخل، واردات، توليد تحت ليسانس، ساخت قراردادي و انتقال دانش فني، تمديد مجوز يا پروانه ساخت و ورود فراورده ها است. همچنين صدور پروانه تاسيس كارخانجات توليدي و مكاتبات مرتبط با اين موارد  و تهيه و تنظيم ضوابط و مقررات نيز برعهده اين اداره كل  مي باشد.  هدف اين اداره كل در دسترس قرار دادن فراورده هاي با كيفيت بالا، ايمن و موثر براي انسان  مي باشد.

داروهاي طبيعي

گياهان، حيوانات، مواد معدني يا قسمتي از آنها و فرآورده هاي حاصل از آنها به صورت خام و يا فرايندي در صورتيكه براي پيشگيري، درمان، سلامتي جسم و روان و يا تاثير بر اعمال  فيزيولوژيك بدن به كار روند فرآورده طبيعي تلقي مي شوند.

فرآورده هاي طب سنتي ايران

عبارتند از فرآورده هايي كه به طور متواتر در كتب مرجع طب سنتي ايران ذكر شده اند.

 و عمليات تهيه اين فرآورده ها صرفا شامل مواردي است كه در كتب مرجع طب سنتي ايران ذكر شده است.

مكمل هاي تغذيه اي

مكمل هاي تغذيه اي فراورده هاي خوراكي هستند كه از يك يا تركيبي از مواد خام و يا فراوري شده از جمله ويتامين ها، املاح، اسيدهاي چرب، اسيدهاي آمينه و مشتقات آنها، آنزيم ها، فيبرها، آنتي اكسيدانها، كربوهيدرات ها، عصار، اندام و يا بافت هاي طبيعي تشكيل مي شوند.

(اين مواد بايستي از طريق رژيم غذايي دريافت شوند اما به دليل فقدان يا كمبود آنها در رژيم غذايي فرد نيازمند مصرف اين فراورده ها مي گردد)

مصرف اين فراورده هاي ممكن است از طريق تامين نياز بدن به تركيبات فوق الذكر باعث ارتقا عملكرد عمومي بدن شود.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/06/29
تعداد بازدید:
1437
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal