۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
معرفي واحد تضمين كيفيت

واحد تضمين كيفيت آزمايشگاه در پايان سال 1387 پس از برگزاري دوره تضمين كيفيت در وزارت بهداشت فعاليت خودرا آغا زنموده است وسعي نموده است بااجراي قوانين 12 گانه كيفيت ، همواره درجهت بهبود انجام آزمايشات ورسالت عظيم خود كه همانا تامين سلامت غذايي مصرف كننده مي باشد پيش رود .

انجام قوانين 12 گانه مديريت كيفيت اگر چه ممكن است از سرعت انجام كارها در آزمايشگاه بكاهد اما با مستندسازي فرآيندهاي موجود مي توان بسيار راحت تر وموثرتر درجهت رفع مشكلات ايجاد شده در آزمايشگاه اقدام كرد.

كيفيت درآزمايشگاه منحصربه مستندكردن فرآيندها نمي باشد بلكه بايستي همواره درجهت بهبود انجام كليه اعمال درآزمايشگاه قدم برداشت علاوه برآن كيفيت همه عوامل يك مجموعه را در برمي گيرد نه تنها يك شخص يا يك واحد را.

شرح وظايف كارشناس اين بخش به شرح زير مي باشد:

1.     ارائه خدمات مشورتي

2.     حصول اطمينان نسبت به اجراي برنامه هاي نظام كيفيت مرتبط با واحد كنترل كيفيت و نظارت بر آنها  

3.     حصول اطمينان نسبت به  انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه در مورد وجود عدم تطابق ، پيگيري تا رفع مغايرت ها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگيري از بروز  مغايرت هاي احتمالي مشابه در آينده

4.     حصول اطمينان نسبت به انجام فعاليت ها بر اساس دستور العمل ها و روش هاي اجرايي پيش بيني شده

5.     تهيه دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات كيفي براي كليه آزمايشات نظارت بر اجراي آن ها  

6.     دريافت مشخصه هاي فني دستگاه ها

7.     تهيه و تدوين روش ها و دستور العمل هاي بازرسي  

8.     تائيد يا عدم تائيد شركت ها در زمان خريد دستگاه ها

9.     كاليبره نمودن كليه ابزارهاي اندازه گيري كه امكان كاليبره شدن آن ها وجود دارد

10. ثبت كليه اطلاعات مرتبط با كاليبراسيون آن ها

11. ارسال كليه وسايل اندازه گيري مرجع و ابزارهايي كه امكان كاليبراسيون آنها درآزمايشگاه وجود ندارد به آزمايشگاه معتبر كاليبره كننده در هنگام فرا رسيدن زمان كاليبراسيون آن ها

12. دريافت و بايگاني كليه مدارك مرتبط با كاليبراسيون تجهيزات و وسايل اندازه گيري كه در آزمايشگاه هاي خارج حوزه صورت مي گيرد

13. ارائه گزارشات مربوط به علل خرابي دستگاه هاي آزمايشگاه به واحدهاي مرتبط  

14. تشكيل جلسات كميته راهبردي به منظور بررسي مشكلات كيفي و فني

15. دريافت اطلاعات مربوط به اقلام ورودي از قسمت خريد و اطلاع به كارشناسان براي كنترل

16. نگه داري كليه مستندات تضمين كيفيت مرتبط با كنترل كيفيت

17. شركت در جلسات بهبود مستمر و بهره وري  مخصوص  همكاري در زمينه اخذ گواهينامه ها

18. انجام ساير امور محوله از طرف مديريت

مشاركت در انجام طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در رمينه مواد غذايي و بسته بندي

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/04
تعداد بازدید:
2804
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal