۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
تقويم آموزشي

رديف

عنوان دوره يا پودمان آموزشي

نوع دوره

ميزان ساعت دوره

مشاغل شركت كنندگان

نحوه اجرا

  گروه هاي هدف بر اساس  عنوان رشته هاي شغلي                                                       

شغلي

بهبود مديريت

عمومي

مديران

كاركنان

حضوري

غير حضوري

1

رنگ و افزودني ها در مواد غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

2

آشنايي با ضوابط حقوقي و قانوني مواد غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

3

كاهش مصرف قند،نمك و چربي با نشانگرهاي تغذيه اي (1) و (2)

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

4

آبليمو از توليد تا مصرف

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

 

روش اندازه گيري ميزان قند در انواع مواد غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

6

روش اندازه گيري ميزان نمك در انواع مواد غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

7

روش اندازه گيري ميزان چربي در انواع مواد غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

8

ظروف مورد مصرف در صنايع غذايي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان حوزه غذا و تغذيه

رديف

عنوان دوره يا پودمان آموزشي

نوع دوره

ميزان ساعت دوره

مشاغل شركت كنندگان

نحوه اجرا

  گروه هاي هدف بر اساس  عنوان رشته هاي شغلي                                                       

شغلي

بهبود مديريت

عمومي

مديران

كاركنان

حضوري

غير حضوري

9

چاقي و ديابت و درمان آن

 

 

*

8

 

*

 *

 

كليه كاركنان

10

آشنايي با مواد آرايشي و بهداشتي در سلامت پوست (1) و (2)

 

 

*

8

 

*

 *

 

كليه كاركنان

11

آشنايي با مواد آرايشي و بهداشتي در سلامت مو (1) و (2)

 

 

*

8

 

*

 *

 

كليه كاركنان

12

حمايت هاي تغذيه اي در بيماران كليوي

*

 

 

8

 

*

 *

 

گروه پزشكي و پرستاري

13

اصول پياده سازي GLP در آزمايشگاه

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

14

اعتباربخشي در آزمون هاي سم شناسي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

15

 

اعتباربخشي در آزمون هاي شيمي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

رديف

عنوان دوره يا پودمان آموزشي

نوع دوره

ميزان ساعت دوره

مشاغل شركت كنندگان

نحوه اجرا

  گروه هاي هدف بر اساس  عنوان رشته هاي شغلي                                                       

شغلي

بهبود مديريت

عمومي

مديران

كاركنان

حضوري

غير حضوري

16

اعتباربخشي در آزمون هاي ميكروبيولوژي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

17

تخمين عدم قطعيت در نتايج آزمون

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

18

روش اندازه گيري افلاتوكسين M در فرآورده هاي لبني توسط دستگاه HPLC

*

 

 

16

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

19

روش اندازه گيري افلاتوكسين B1-G1-B2-G2 در فرآورده هاي غلات و خشكبار

*

 

 

16

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

20

اندازه گيري فلزات سنگين در فروآورده هاي آرايشي -بهداشتي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

21

اندازه گيري فلزات سنگين در فروآورده هاي كشاورزي

*

 

 

8

 

*

 *

 

كارشناسان آزمايشگاه

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/05
تعداد بازدید:
1343
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal