۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
شرح وظايف كاركنان

شرح وظايف كاركنان

* ارزيابي وكنترل نمونه هاي مواد غذايي ,آرايشي و بهداشتي واحدهاي توليدي شهرستان جهرم ( سطح توليد ) كه عمدتا داراي پروانه ساخت يا كد بهداشتي بوده و توسط اداره نظارت برمواد غذايي نمونه برداري وبه آزمايشگاه ارسال مي شود

 

* ارزيابي وكنترل نمونه هاي مواد غذايي ,آرايشي وبهداشتي مراكز عرضه وفروش مواد غذايي ( سطح عرضه ) كه بوسيله مراكز بهداشتي نمونه برداري وبه آزمايشگاه ارسال مي شود

* ارزيابي واظهار نظر در مورد نمونه هايي كه متقاضيان شخصي به آزمايشگاه ارسال مي نمايند

* ارزيابي وكنترل بهداشتي نمونه هاي ادارات وسازمانهاي دولتي مانند آموزش وپرورش در قالب طرح شير مدارس وتغذيه كمكي دانش آموزان

* ارزيابي ونظارت بر فعاليت آزمايشگاههاي واحدهاي توليدي مواد غذايي ,آرايشي . بهداشتي شامل بازديد توسط كارشناسان آزمايشگاه , بررسي واظهار نظر در رابطه با فرمهاي گزارشات ماهيانه فعاليت آزمايشگاههاي كارخانجات و واحدهاي توليدي

 

* ارزيابي كنترل نمونه هاي ارسالي از مراجع قضايي ونيروي انتظامي

* آموزش مسئولين فني ومسئول كنترل كيفيت وكارشناسان آزمايشگاه هاي واحدهاي توليدي

* آموزش به كارآموزان  رشته هاي صنايع غذايي وتغذيه در بخش هاي مختلف آزمايشگاه

* تهيه SOP هاي مربوط به هر بخش

* شركت در پروژه هاي تحقيقاتي و آموزشي با هماهنگي معاونت غذا و دارو

* تحقيق در مورد روشهاي جديد كنترل كيفيت فراورده هاي غذايي , آرايشي و بهداشتي و به روز كردن اطلاعات علمي موجود در آزمايشگاه

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
2785
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal