۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ مرداد
تعريف ADR

تعريف ADR :

عارضه ناخواسته دارويي (Advers Drug Reactions Or ADR)

براساس تعريف سازمان جهاني بهداشت عارضه ناخواسته دارويي عبارت است از :

هر نوع واكنش ناخواسته و زيان آور كه دردوزهاي معمول مورد استفاده براي پيشگيري ، تشخيص يا درمان بيماري يا تغيير عملكرد فيزيولوژي رخ مي دهد .

اهداف عمده مركز ثبت وبررسي عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1. شناسايي سريع عوارض و تداخل هاي دارويي كه تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

2. تشخيص افزايش ناگهاني در ميزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.

3. شناسايي ريسك فاكتورها و مكانيسم هايي كه عوارض ناخواسته دارويي تحت آن شرايط رخ ميدهند.

4. تخمين جنبه هاي كمي زيان هاي ناشي از مصرف داروها.

5. تحليل و انتشار اطلاعات مورد نياز در تجويز داروها و مقررات دارويي.

6. پيشگيري از وقوع عوارض دارويي قابل پيشگيري

فعاليت هاي اصلي كه در مركز ثبت وبررسي عوارض ناخواسته داروها صورت مي گيرد:

الف) جمع آوري گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارويي

ب) تجزيه و تحليل آماري به همراه تعيين شدت، شيوع و قطعيت عوارض ناخواسته دارويي

ج) برگزاري جلسات علمي جهت افزايش آگاهي گروه پزشكي در ارتباط با عوارض ناخواسته دارويي

ه) تلاش در جهت جلوگيري از بروز عوارض ناخواسته دارويي در مراكز درماني ناشي از مصرف غير منطقي داروها و يا تداخلات دارويي

چگونه مي توان عوارض دارويي را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوري گزارشهاي عوارض دارويي، فرم هاي زرد رنگي توسط اين مركز تهيه شده است كه در صورت تماس با اين مركز به تعداد لازم در اختيار كليه حرف پزشكي قرار خواهد گرفت . گزارش عوارض از طريق تلفن 54345035)) و/ يا نمابر (54345037) قابل ارسال مي باشد.

چه مواردي را مي توان گزارش نمود؟

كليه عوارض مشكوك به مصرف فرآورده هاي درماني از جمله داروها ، فرآورده هاي خوني، واكسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشكي يا جراحي، ‌فرآورده هاي گياهي و محلولهاي لنز قابل گزارش به اين مركز مي باشند.

جهت گزارش يك عارضه، اطمينان از وجود ارتباط قطعي ميان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروري نيست بلكه ترديد به ايجاد عارضه نيز قابل گزارش مي باشد. همچنين كليه عوارض مشاهده شده اعم از خفيف يا شديد، گذرا يا پايدار توسط اين مركز پذيرفته مي شود.

توجه مهم :

– هنگام گزارش يك عارضه حتي الامكان نام شركت سازنده و شماره سري ساخت را جستجو نموده، گزارش نماييد.

- هرگز به دليل نامعلوم بودن برخي اطلاعات درخواستي در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرماييد.

- هويت بيمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند.

  شرح وظايف واحد ADR

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/07/08
تعداد بازدید:
11231
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal